Informació Legal

Dades del responsable del web

  • Titular: Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis
  • Identificació fiscal: Fundació Parc Científic i tecnològic de Turisme i oci de Catalunya
  • Direcció social: Carrer Joanot Martorell, núm. 15, 43480 Vila-seca (Tarragona)
  • E-mail: info@elpaisatgedelsgenis.cat

L’Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis, no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directament o indirecta per enllaços amb les pàgines de El Paisatge dels Genis. La presència d'enllaços en les pàgines web de El Paisatge dels Genis té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d'aquests enllaços.

L’Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d'actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l'accés quan ho consideri convenient.

L’Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc no es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

No és permès, d'acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d'aquestes pàgines web, sense l'autorització prèvia de l’Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis.

Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, La “Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya”, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
- Responsable:Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya, G43575562, C/ Joanot Martorell, 15, Vila-seca, 43480, info@pct-turisme.cat.
- Finalitat del tractament de les seves dades personals: Enviament dels butlletins del PCT, de documents sobre el sector turístic elaborats pel PCT i informació de les jornades i esdeveniments organitzats i coorganitzats pel PCT de Turisme i Oci.
- Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.
- Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
- Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable: “Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya” mitjançant correu postal a l'adreça de C/ Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca, (Tarragona) o correu electrónic a info@pct-turisme.cat, acompanyant una còpia del seu DNI.
- Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei

La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El Paisatge dels Genis