Les nits del Mas Miró són un cicle de vetllades nocturnes d’estiu que inclouen la visita exclusiva als interiors de Mas Miró on els visitants poden descobrir la casa, el taller, la capella i les terrasses que normalment estan tancades a les visites habituals, un distingut sopar als jardins i una activitat complementària segons el dia i la temàtica.

Informació:

Finca Mas Miró, s/n
43300 Miami Platja, Tarragona

www.masmiro.com
info@masmiro.com
+34 977 179 158

El Paisatge dels Genis