Una experiència per descobrir en família i acompanyats d’un dels nostres educadors, la casa d’estiu de la familia Miró, el Mas Miró. Recorrerem els diversos indrets del mas que va allotjar i inspirar a Joan Miró al llarg de la seva vida. On dormia? On treballava? Com s’inspirava?  Totes les respostes les trobareu al Mas Miró

Mas Miró:

Info: masmiro.com

Compra d’entrada on-line: Visita familiar | Mas Miró (masmiro.com)

El Paisatge dels Genis